Portfolio:

Artserwis:
http://portfolia.artserwis.pl/A4807X19719

Digart:
http://bedyk.digart.pl/digarty/

Kontakt:
piotrbednarczyk85@gmail.com